Zespół

Joanna Dominowska

Na czele zespołu kancelarii prawnej stoi adwokat Joanna Dominowska, która specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych sporów sądowych, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, klasycznych spraw o zapłatę oraz spraw z zakresu prawa pracy i prawa handlowego. Adwokat Joanna Dominowska od ponad 10 lat wykonuje swój zawód, a doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą prawniczą zdobytą podczas pisania doktoratu, obronionego w 2006 roku. W kwietniu 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Mecenas Dominowska jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą w Urzędzie Patentowym. Bierze także czynny udział w szkoleniu aplikantów adwokackich, prowadząc dla nich wykłady szkoleniowe. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Zobacz profil na: https://scholar.google.pl/

Profil zawodowy:

  • Doktor habilitowany prawa, adwokat, wykładowca, szkoleniowiec i członek rad nadzorczych.
  • Specjalizacja w prowadzeniu procesów sądowych i doradztwie z zakresu prawa cywilnego oraz w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie mediów i w prawie prasowym – obsługiwani klienci Polskapresse Sp. z o.o., Wydawnictwo Parkiet Media SA, Verlagsgruppe Weltbild GmbH.
  • Biegłość i praktyka w prawie antymonopolowym i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prowadzenie postępowania przed UOKiK oraz przed sądami powszechnymi dla TP SA i Kaufland Polska Supermarkety Sp. z o.o. Sp. k.
  • Doświadczenie w obsłudze korporacyjnej największych niemieckich klientów takich jak: Berger Bau Polska Sp. z o.o. w zakresie ogólnego doradztwa cywilnego i gospodarczego, Paul Hartmann Sp. z o.o. w zakresie prawa pracy, Allianz Polska SA – ubezpieczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.
  • Samodzielne przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony i własności intelektualnej między innymi dla: Instytutu Własności Przemysłowej i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – SGH.

Magdalena Misztal

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracę rozpoczęła już na drugim roku studiów, najpierw w zakładach ubezpieczeń, następnie w wydawnictwach prawniczych. Od piątego roku studiów świadczy usługi prawne w kancelariach prawniczych. Podczas swojej praktyki zawodowej zapoznała się z prawem cywilnym, gospodarczym oraz prawem nieruchomości, obsługą wspólnot mieszkaniowych i deweloperów, a także prowadziła sprawy sądowe cywilne oraz gospodarcze. Od września 2014 roku jest współpracownikiem Kancelarii. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz cywilnym, w tym przede wszystkim w sprawach spadkowych oraz sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Ponadto zajmuje się prawem antydyskryminacyjnym i udziela porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych.