Usługi adwokackie

Zakres usług kancelarii adwokackiej

Nasza kancelaria prawna ma siedzibę w Warszawie, ale świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego w całej Polsce, a także poza jej granicami (w zakresie międzynarodowych postępowań egzekucyjnych). Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalnych pełnomocników, którzy ułatwią rozwiązywanie sporów zarówno na drodze sądowej, jak i w trybie mediacji. Służymy fachową pomocą i poradą prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w procesie, a potem w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria adwokacka dr hab. Joanny Dominowskiej kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość obsługi Klienta. W ramach naszych usług zapewniamy spotkania z pełnomocnikiem prowadzącym sprawę oraz bieżące informowanie o stanie sprawy.

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, sprawy o separację. Sprawy o alimenty. Podziały majątku. Mediacje i rodzinne ugody sądowe.

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe, odrzucenia spadków. Sprawy o zachowek, wydziedziczenia, anulowanie wydziedziczenia. Testamenty, przyjęcia spadków.

Prawo cywilne

Pozwy o zapłatę należności. Prawo patentowe. Odszkodowania za szkody, utratę zdrowia. Prawo majątkowe, prawo autorskie.

Profesjonalnie prowadzenie spraw

Oferujemy kompleksową obsługę spraw prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. W szczególności zajmujemy się:

  1. reprezentowaniem Klientów w sprawach o rozwód i o separację,
  2. prowadzeniem negocjacji oraz reprezentowaniem Klientów przy ustanawianiu sądowej lub notarialnej rozdzielności majątkowej,
  3. doradztwem przy sporządzaniu umów majątkowych małżeńskich,
  4. reprezentowaniem Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,
  5. reprezentowaniem w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  6. prowadzeniem spraw o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów,
  7. reprezentowaniem w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę oraz o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i innych z zakresu prawa pracy,
  8. doradztwem i prowadzeniem sporów dotyczących prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw z patentów i wynalazków,
  9. prowadzeniem spraw o czyny nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwe naśladownictwo cudzych produktów, a także opłaty półkowe.

Obsługa prawna

Kancelaria adwokacka z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących:
» prawa rodzinnego,
» prawa cywilnego,
» prawa spadkowego.

Usługi prawne świadczone przez wykwalifikowanych adwokatów prowadzone są na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także fundacji oraz stowarzyszeń.