Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundacje

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundacje

Publikacja dr Joanny Dominowskiej “Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne” skierowana do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa.

Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a może też być przydatne w biznesie ze względu na unikalną w prawie polskim kapitałową formę fundacji.

W publikacji w szczególności omówiono:

  1. prawidłowe formułowanie statutu fundacji, zwłaszcza w zakresie relacji celu statutowego do działalności gospodarczej, kwestie podatkowe,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej w formie fundacji z przedstawieniem korzyści podatkowych, ale też z zagrożeniami, które mogą powstać w związku z udziałem fundacji w biznesie,
  3. postępowanie w przypadku połączenia, przekształcenia, likwidacji albo postawienia fundacji w stan upadłości,
  4. udział fundacji w szerszych strukturach biznesowych: koncernach, holdingach, konsorcjach,
  5. odpłatną działalność statutową fundacji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

W opracowaniu wskazano także rozwiązania dotyczące udziału fundacji w biznesie w innych krajach Unii Europejskiej oraz w USA.

Więcej informacji i możliwość zamówienia na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA