Nieruchomości

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc klientom – cudzoziemcom w uzyskaniu zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce. Działając w imieniu i na rzecz klienta, uczestniczymy w procedurze uzyskiwania zezwolenia, począwszy od skompletowania dokumentów, zlecenia ich tłumaczenia przysięgłego, napisania i złożenia wniosku, aż po uzyskanie prawomocnej decyzji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE Z POMOCĄ KANCELARII?

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z naszą Kancelarią, telefonicznie, bądź mailowo oraz umówienie porady prawnej, celem zapoznania się przez nas z konkretną sprawą. Następnie pomagamy klientom skompletować wszelkie niezbędne dokumenty wraz z tłumaczeniami przysięgłymi oraz sporządzamy w ich imieniu wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odbieramy wszelką korespondencję z Ministerstwa i na bieżąco informujemy klientów o stanie ich sprawy.

WYWIAD Z MECENAS JOANNĄ DOMINOWSKĄ

Najważniejsze informacje w zakresie uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców zostały przedstawione w wywiadzie zamieszczonym na naszej stronie na portalu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wBLR_VsxvYE, do obejrzenia którego zachęcamy. Nagranie zostało podzielone na bloki tematyczne. Odpowiadamy w nim na nurtujące pytania odnośnie tego, na zakup jakich nieruchomości uzyskanie zezwolenia jest niezbędne, a na zakup jakich decyzja nie jest wymagana. Poruszona zostaje również kwestia obowiązkowych związków z Rzeczpospolita Polską, kwestia opłaty od takiego wniosku oraz czasu oczekiwania na wydanie decyzji.

ЧИМ МИ ЗАЙМАЄМОСЯ?

Наша юридична фірма пропонує комплексну допомогу клієнтам – іноземцям в отриманні дозволу на придбання нерухомості в Польщі. Діючи від імені клієнта, ми беремо участь в процедурі отримання дозволу, починаючи від заповнення документів, замовлення їх присяжного перекладу, написання та подання заявки, і закінчуючи отриманням рішення від Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ?

Перший крок – це зв’язатися з нами по телефону або електронній пошті і домовитися про юридичну консультацію, щоб ми могли ознайомитися з конкретним випадком. Потім ми допомагаємо нашим клієнтам заповнити всі необхідні документи разом із їх присяжними перекладами і готуємо від їхнього імені заявку до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі. Ми збираємо всю подальшу кореспонденцію від Міністерства та інформуємо клієнтів щодо статусу їхньої справи.

ІНТЕРВ’Ю З АДВОКАТОМ ЙОАННОЮ ДОМІНОВСЬКОЮ

Найважливіша інформація про отримання дозволу на придбання нерухомості іноземцями була представлена ​​в інтерв’ю на нашому сайті на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wBLR_VsxvYE, яке ми рекомендуємо Вам подивитися. Відео розбите на тематичні блоки. Там ми відповідаємо на запитання про те, які об’єкти нерухомості вимагають отримання дозволу, а для яких дозвіл не потрібен. Також піднімається питання про обов’язкові зв’язки з Республікою Польща, питання про оплату за таку заявку і час очікування на отримання рішення.

Недвижимость – иностранцы

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

Наша юридическая фирма предлагает комплексную помощь клиентам – иностранцам в получении разрешения на покупку недвижимости в Польше. Действуя от имени клиента, мы участвуем в процедуре получения разрешения, начиная от заполнения документов, заказа их присяжного перевода, написания и подачи заявления, и заканчивая получением решения от Министерства внутренних дел и администрации Республики Польши.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ?

Первый шаг – это связаться с нами по телефону или электронной почте и договориться о юридической консультации, чтобы мы могли ознакомиться с конкретным случаем. Затем мы помогаем нашим клиентам заполнить все необходимые документы вместе с присяжными переводами и подготавливаем от их имени заявление в Министерство внутренних дел и администрации Республики Польши. Мы собираем всю последующую корреспонденцию из Министерства и информируем клиентов о статусе их дела.

ИНТЕРВЬЮ С АДВОКАТОМ ЙОАННОЙ ДОМИНОВСКОЙ

Самая важная информация о получении разрешения на приобретение недвижимости иностранцами была представлена ​​в интервью на нашем сайте на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wBLR_VsxvYE, которое мы рекомендуем Вам посмотреть. Запись разбита на тематические блоки. Там мы отвечаем на назойливые вопросы о том, какие объекты недвижимости требуют получения разрешения, а для каких разрешение не требуется. Также поднимается вопрос об обязательных связях с Республикой Польша, вопрос о плате за такое заявление и времени ожидания вынесения решения.