Czy jeden rodzic może wyrobić dziecku paszport na podstawie pełnomocnictwa notarialnego od drugiego rodzica?

Czy jeden rodzic może wyrobić dziecku paszport na podstawie pełnomocnictwa notarialnego od drugiego rodzica?

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka musi zostać co do zasady podpisany przez oboje rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, w których to:
– drugi rodzic nie żyje,
– drugi rodzic nie jest znany,
– drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ona ograniczona w tym zakresie.

Wtedy to, wniosek może złożyć tylko jeden rodzic. Zdarza się jednak, że rodzice z powodu, na przykład różnych miejsc zamieszkania, nie mają możliwości, aby wniosek złożyć wspólnie. Dopuszczalnym jest złożenie wniosku przez jednego z rodziców przy równoczesnym przedstawieniu zgody drugiego rodzica w formie pisemnej potwierdzonej przez notariusza.

Co więcej, niektórzy nasi klienci żyją osobno, w tym jedno z nich mieszka za granicą. W takim przypadku najszybszym i najprostszym rozwiązaniem jest udanie się przez tego rodzica do konsulatu RP w kraju zamieszkania i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyrobienie paszportu dziecku, które mieszka z drugim rodzicem w Polsce. Odpowiadając zatem na pytanie czy można wyrobić paszport na podstawie pełnomocnictwa notarialnego, wskazać należy, że polski ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania i jest to niemożliwe.