Rozwód Warszawa

Specyfika spraw rozwodowych w Warszawie?

Czy sprawy rozwodowe w Warszawie różnią się w jakiś sposób od tych, w innych miastach? Na pewno jest ich więcej. Według badań statystycznych Warszawa, to obok Wałbrzycha miasto, w którym rozpada się najwięcej małżeństw – statystycznie jedno na trzy. Tempo życia, często konieczność zmiany miejsca zamieszkania i rozdzielenie małżeństwa, po to, aby rozpocząć pracę w Warszawie, a tu także możliwość spotkania nowych ludzi w pracy i po pracy, powodują rozpad wielu małżeństw. Badania statystyczne wskazują trzy podstawowe przyczyny rozwodów w Warszawie. Po pierwsze jest to zdrada i tu, co może być dla niektórych zaskoczeniem, w co trzecim wypadku również z osobą tej samej płci. Drugą najczęstszą przyczyną rozwodów w Warszawie jest nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających i wreszcie, co często wiąże się również z tą drugą przyczyną, przemoc fizyczna i psychiczna jednego małżonka wobec drugiego.

Aby się rozstać można złożyć pozew o rozwód ale także o separację. Z tej ostatniej formy rozstania małżeństwa w Warszawie korzystają dość rzadko – na około 64 tysiące rozwodów orzekanych w całej Polsce, orzeka się tylko ok 1, 7 tysięcy separacji. Wynika to z faktu, że separacja nie powoduje ustania małżeństwa a potwierdza jedynie to, że strony faktycznie żyją oddzielnie i, o ile taki jest wniosek jednej ze stron, ustala alimenty na małoletnie dzieci a także ewentualnie na jednego z małżonków. Nie powoduje jednak rozerwania małżeństwa i nie daje możliwości ponownego wstąpienia w związek małżeński. Do tego konieczne jest uzyskanie rozwodu.

Postępowania rozwodowe w Warszawie trwają dłużej niż w innych miastach w Polsce przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze trochę dłużej czeka się na wyznaczenie pierwszego terminu w sprawie – ale nie jest to tak długo, jak często wskazują mi klienci – czyli nie pół roku a raczej 2-3 miesiące. Na tym pierwszym posiedzeniu w sprawie rozwodowej można się już faktycznie rozwieść, chyba że żąda się orzekania o winie lub jest poważny spór co do dzieci, wtedy sąd wyznacza kolejne terminu – i tu może się okazać, że na kolejne posiedzenie sądu trzeba czekać rzeczywiście nawet 6 miesięcy. Muszę przyznać, że sam fakt tak długiego oczekiwania powoduje, że często nawet ci moi klienci, którzy na początku chcieli orzekania o winie w sprawie rozwodowej w Warszawie, po pierwszej rozprawie z tego rezygnują. Nie ma już od wielu lat obowiązkowych posiedzeń pojednawczych, dlatego napisałam, że bez orzekania o winie można się rozwieść już na pierwszej rozprawie. Gdy jednak jest wiele nierozwiązanych problemów, to można skorzystać przy rozwodzie z pomocy profesjonalnego mediatora, który pomoże rozwiązać sporne kwestie nie przy pomocy kłótni na sali sądowej, a rozmowy w spokojnej atmosferze. Do tego też często namawiają sądy. Z mediacji spisuje się protokół lub nawet sporządza się przed mediatorem ugodę. Te dokumenty są następnie podstawą do szybkiego zakończenia sprawy przed sądem, zgodnie z ustaleniami wypracowanymi podczas mediacji.