Dokumenty do notarialnego poświadczenia dziedziczenia i do sądowego stwierdzenia nabycia spadku

Jakich dokumentów potrzebuję do notarialnego poświadczenia dziedziczenia i do sądowego stwierdzenia nabycia spadku? Lista dokumentów, które są potrzebne do notarialnego poświadczenia dziedziczenia i do sądowego stwierdzenia nabycia spadku:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),
  • odpis aktu urodzenia klienta,
  • zaświadczenia o numerze pesel spadkodawcy, chyba że klient ma dowód osobisty,
  • jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości to numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być w oryginałach.

dr Joanna Dominowska
Kancelaria adwokacka, Warszawa
Zespół specjalistów od prawa rodzinnego (spadki, rozwody)