Badanie formalne przez sąd

Zarejestrowanie sprawy w sądzie, sprawdzenie pozwu przez sędziego pod względem formalnym, przesłanie odpisu pozwu pozwanemu wraz z zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w określonym terminie, zwykle od 14 do 30 dni.