Odpowiedź na pozew

Złożenie odpowiedzi na pozew przez pozwanego i przesłanie jej do sądu i do drugiej strony. Pozwany musi ustosunkować się do wszelkich twierdzeń zawartych w pozwie i powołać wszystkie swoje dowody.