Rozprawy, mediacje, zabezpieczenia

Pierwsza i ewentualnie kolejne rozprawy, możliwe również skierowanie stron do niezależnego mediatora. Sąd na posiedzeniu niejawnym może wydać zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Pierwsza rozprawa może również dot. zabezpieczenia kontaktów i/lub miejsca pobytu dzieci.