Orzeczenie rozwodu - zakończenie sprawy

Zakończenie sprawy w I instancji. Jeśli strony nie wnoszą apelacji, to wyrok staje się prawomocny. Jednak w przypadku gdy którakolwiek ze stron złoży apelację, to postępowanie będzie dalej prowadzone, ale już przed sądem II instancji.