ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

Wraz z nowym rokiem czekają nas zmiany w prawie spadkowym. Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie cywilnym, które najprawdopodobniej wejdą w życie w 2023 roku. Planowana nowelizacja dotyczyć będzie uznawania osób za niegodnych dziedziczenia, trzeciej grupy spadkowej oraz dziedziczenia przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione.

W zakresie uznawania osób za niegodne dziedziczenia, to zgodnie z projektem zmian, uznawać będzie można za niegodne osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Będzie to również dotyczyć osób, które uporczywie uchylają się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą. Kolejna zmiana dotyczyć będzie trzeciej grupy spadkowej tj. dziadków spadkodawcy i ich zstępnych. Zgodnie z nowelizacją krąg spadkobierców w tej grupie zostanie zawężony jedynie do dziadków, rodzeństwa rodziców oraz ich zstępnych. W związku z tym, od dziedziczenia wyłączeni zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy tj. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Ostatnia, wydawać się może, że najistotniejsza zmiana, dotyczyć będzie zawieszenia 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku gdy oświadczenie to będzie wymagało uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego. Chodzi tutaj o osoby małoletnie oraz ubezwłasnowolnione. Należny im spadek nie przepadnie z powodu niedopilnowania formalności i niedochowania terminu do złożenia w ich imieniu oświadczenia, gdyż będzie on ulegał zawieszeniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że nowe przepisy mają skrócić postępowanie spadkowe, zwiększyć bezpieczeństwo prawne spadkobierców oraz ograniczyć potrzebę poszukiwaniu z urzędu przez sąd dalszych krewnych spadkodawcy.