Czy brak podpisanego przez rodziców porozumienia rodzicielskiego wymusza ograniczenie jednemu z nich władzy rodzicielskiej?

Wymóg przedstawienia do rozwodu porozumienia rodzicielskiego wprowadził art. 58 par 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jest teraz interpretowany przez sądy tak, że gdy rodzice nie przedstawią zgodnego, podpisanego przez nich porozumienia rodzicielskiego, to jednemu z nich, najczęściej ojcu, ogranicza się władzę rodzicielską. Ten wymóg ograniczenia władzy rodzicielskiej w razie braku porozumienia rodziców ma zniknąć zgodnie z najnowszą propozycją nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powróci możliwość tego, żeby sąd pozostawił władzę obydwojgu rodzicom, nawet w braku podpisanego porozumienia.

Wymóg przedstawienia do rozwodu porozumienia rodzicielskiego wprowadził art. 58 par 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jest teraz interpretowany przez sądy tak, że gdy rodzice nie przedstawią zgodnego, podpisanego przez nich porozumienia rodzicielskiego, to jednemu z nich, najczęściej ojcu, ogranicza się władzę rodzicielską. Ten wymóg ograniczenia władzy rodzicielskiej w razie braku porozumienia rodziców ma zniknąć zgodnie z najnowszą propozycją nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powróci możliwość tego, żeby sąd pozostawił władzę obydwojgu rodzicom, nawet w braku podpisanego porozumienia.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.