Co mi daje żądanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka?

W sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego może on żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W takim przypadku nie jest wymagane, aby małżonek niewinny pozostawał w niedostatku, a ponadto nie ma ograniczeń czasowych co do składania takiego żądania. Przesłanki orzeczenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego od małżonka winnego są zatem dużo szersze niż w przypadku braku orzeczenia winy.

W sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego może on żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W takim przypadku nie jest wymagane, aby małżonek niewinny pozostawał w niedostatku, a ponadto nie ma ograniczeń czasowych co do składania takiego żądania. Przesłanki orzeczenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego od małżonka winnego są zatem dużo szersze niż w przypadku braku orzeczenia winy.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.