Co mam zrobić, gdy sąd zasądził/zabezpieczył mi alimenty płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca a sam wyrok/postanowienie zostało wydane już po 10-ym?

W modelowej sytuacji powyższa kwestia powinna zostać wprost rozstrzygnięta w wyroku/ postanowieniu o zabezpieczeniu. W przypadku, gdy Sąd tego nie określi wskazany w wyroku/postanowieniu o zabezpieczeniu termin – do 10-ego dnia każdego miesiąca wyznacza jedynie termin płatności raty. Natomiast same alimenty są należne za każdy miesiąc. W przypadku wydania wyroku/postanowienia o zabezpieczeniu po 10-ym uprawnionemu przysługują alimenty za miesiąc, w którym zostało wydane orzeczenie w wysokości proporcjonalnej do pozostałych dni w miesiącu.

W modelowej sytuacji powyższa kwestia powinna zostać wprost rozstrzygnięta w wyroku/ postanowieniu o zabezpieczeniu. W przypadku, gdy Sąd tego nie określi wskazany w wyroku/postanowieniu o zabezpieczeniu termin – do 10-ego dnia każdego miesiąca wyznacza jedynie termin płatności raty. Natomiast same alimenty są należne za każdy miesiąc. W przypadku wydania wyroku/postanowienia o zabezpieczeniu po 10-ym uprawnionemu przysługują alimenty za miesiąc, w którym zostało wydane orzeczenie w wysokości proporcjonalnej do pozostałych dni w miesiącu.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.