Zamiast RODK - rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych mamy teraz opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Można by dywagować o zmianie pozycji prawnej: są umiejscowione przy sądach okręgowych, inaczej się nazywają i mają wyraźnie przyznane kompetencje do wydawania opinii w sprawach cywilnych. Ale skład osobowy – co do typu specjalistów ale także konkretnych osób, które tam pracowały, nie zmienił się.

Możnaby dywagować o zmianie pozycji prawnej: są umiejscowione przy sądach okręgowych, inaczej się nazywają i mają wyraźnie przyznane kompetencje do wydawania opinii w sprawach cywilnych. Ale skład osobowy – co do typu specjalistów ale także konkretnych osób, które tam pracowały, nie zmienił się.

Wiele osób pyta: czy w związku z tym, że RODK nie miały wcześniej kompetencji do wydawania opinii w sprawach cywilnych, to czy można teraz podważać ich opinie. TAK, czy jednak więcej na tym zyskamy czy stracimy to już zależy od konkretnego stanu faktycznego.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.