"APOSTILLE" na akty stanu cywilnego

"APOSTILLE" na akty stanu cywilnego

Apostille jest to poświadczenie dokumentu wydanego w jednym państwie umożliwiające użycie go w innym państwie. Jest ono wydawane na wniosek zainteresowanej strony przez organ państwa, w którym dokument został wydany.
Od 2019 roku państwa UE nie wymagają udzielania apostille na dokumenty wydawane w państwach członkowskich, jeśli dotyczą m.in. aktów urodzenia, aktów zawarcia małżeństwa, czy zgonu.

Jednak wobec krajów spoza UE jest to nadal konieczne. W tych wypadkach, aby akt stanu cywilnego mógł uzyskać poświadczenie, musi być wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, posiadać pieczęć okrągłą urzędu, pieczątkę imienną urzędnika oraz podpis – czyli musi to być oryginał dokumentu wydanego przez usc. Chodzi o to, że poświadczenie nie może zostać wydane na kopii aktu, ani na wydruku z systemu internetowego. Koszt nadania apostille to 60 złotych. Wniosek o nadanie apostille można złożyć osobiście, przez osobę trzecią lub korespondencyjnie. Adresatem wniosku jest Referat ds. Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.