Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2011 r.

Glosa dotyczy orzeczenia, które jest kolejnym głosem w sprawie pobierania tzw. opłat półkowych, tj. pobierania innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do zbytu stypizowane w art. 15 ust. 1 pkt 4  u.z.n.k., jako czyn nieuczciwej konkurencji.


Jest jednak głosem nowym, odchodzącym od szerokiego rozumienia tego przepisu, które doprowadziło do tego, że wszelkie opłaty pobierane przez sklepy od dostawców, poza wynagrodzeniem za towar, były zakazywane.

Joanna Dominowska
VI Aca 392/11, Palestra nr 1-2 z 2013 r.