Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców - zawsze tylko jedno

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców - zawsze tylko jedno

Zgodnie z art. 26 KC miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone jej wykonywanie.

Jeśli władza taka przysługuje obojgu rodzicom na równi i nie mieszkają oni razem, to miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Przy opiece naprzemiennej dziecko przebywa zarówno u ojca, jak i u matki. Jednak z uwagi na obowiązek posiadania tylko jednego miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka ustala sąd u jednego z rodziców, nawet wtedy, gdy ustala opiekę naprzemienną. Warto przy tym podkreślić, że nie wskazuje się dokładnego adresu (ulicy, numeru mieszkania), chodzi tylko o ustalenia, czy dziecko będzie mieszkać tam, gdzie każdorazowo mieszka matka czy ojciec.