Uregulowanie opieki nad dzieckiem w porozumieniu rodzicielskim, a w wyroku rozwodowym

Uregulowanie opieki nad dzieckiem w porozumieniu rodzicielskim, a w wyroku rozwodowym

Porozumienie rodzicielskie zostało uregulowane w art. 58 § 1 KRiO, na mocy którego sąd orzekając rozwód jest zobowiązany uwzględnić pisemne porozumienie rodziców co do opieki nad dzieckiem. Gdy takie porozumienie nie zostało zawarte, to sąd w pełni reguluje kontakty rodziców z dzieckiem.

Uregulowanie kontaktów zarówno w porozumieniu rodzicielskim, jak i w wyroku orzekającym ma swoje dobre i złe strony. Porozumienie rodzicielskie gwarantuje swego rodzaju elastyczność w zakresie ustalenia kontaktów. Rodzice dowolnie decydują kiedy i z kim dziecko spędzi m.in. święta, wakacje, ferie. Każdy rok kalendarzowy może zostać uregulowany w inny sposób. Jednakże minusem takiego porozumienia jest trudność w jego egzekwowaniu, na wypadek nieprzestrzegania przez którąś ze stron zawartych w nim postanowień. Możliwość taką daje uregulowanie kontaktów przez sąd w wyroku orzekającym. Gwarantuje on środki prawne w postaci zagrożenia ukaraniem karą pieniężną oraz samo ukaranie. Słabą stroną kontaktów zawartych w wyroku jest jednak znacznie ograniczona możliwość dopasowania tych kontaktów pod określony rok kalendarzowy. Strony zobowiązane są wykonywać opiekę dokładnie w taki sposób, w jaki zadecydował sąd, co czasem może sprawić trudności w planowaniu wspólnych wakacji czy ferii.