Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej

Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej

Artykuł dr Joanny Dominowskiej opublikowany w Przeglądzie Sądowym 2017/11-12/45-57. Publikacja dotyczy separacji faktycznej, jako przesłanki sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 52 § 1 k. r. o. z „ważnych powodów” każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

W Polsce ugruntowało się orzecznictwo, a za nim także poglądy doktryny, że separacja faktyczna co prawda może być „ważnym powodem” do orzeczenia rozdzielności, ale nie samodzielnie. Musi ona dodatkowo uniemożliwiać zarządzanie majątkiem wspólnym lub powodować, że dalsze pozostawienie we wspólności byłoby sprzeczne z dobrem rodziny. Są to kryteria podobnie ogólne i niedookreślone, jak „ważne powody”, przez co z jednej strony oczywiście mogą być zastosowane do wielu różnych sytuacji faktycznych, ale z drugiej strony budzą kontrowersje i są zasadniczym powodem sporów w procesach o ustanowienie sądowej rozdzielności majątkowej.

W artykule opierając się przede wszystkim na orzecznictwie SN i wypowiedziach doktryny doprecyzuję tego kryteria. Innymi słowy precyzuję kiedy separacja faktyczna uniemożliwia zarządzanie majątkiem wspólnym lub kiedy powoduje, że utrzymanie przez sąd wspólności byłoby sprzeczne z dobrem rodziny, przez co może być powodem sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej.

Cała treść artykułu dostępna na stronie Przeglądu Sądowego:
Przegląd Sądowy 2017/11-12/45-57