Zagrożenie ukaraniem oraz ukaranie za nierealizowanie ustalonych kontaktów z dzieckiem

Zagrożenie ukaraniem oraz ukaranie za nierealizowanie ustalonych kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice chcą formalnie uregulować swoje kontakty z dzieckiem mają do wyboru albo zawarcie porozumienia rodzicielskiego, albo wniesienie sprawy do sądu, który to o tych kontaktach orzeknie. Zarówno porozumienie, jak i orzeczenie sądu są dla rodziców wiążące i powinni oni stosować się do tych regulacji. Problem pojawia się w sytuacji, gdy rodzic nie respektuje wzajemnych ustaleń lub decyzji sądu.

W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu wniosek o zagrożenie ukaraniem za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem. Kara ta będzie przybierać formę pieniężną, a pierwszy etap postępowania pełni rolę swego rodzaju groźby wobec rodzica, który nie przestrzega ustalonych kontaktów. W toku postępowania należy przedstawić orzeczenie sądu lub porozumienie, na mocy których uregulowane zostały kontakty oraz należy wykazać w jaki sposób rodzic narusza regulacje w tym zakresie tj. kiedy nie stawiał się na kontakty lub je utrudnia. Sąd kończąc postępowanie określa kwotę, którą rodzic będzie musiał uiścić na rzecz drugiego rodzica, gdy niewykonywanie kontaktów się powtórzy.

W drugiej kolejności, jeśli pomimo zagrożenia ukaraniem rodzic nie zmienia swojego zachowania i w dalszym ciągu narusza ustalenia w zakresie sprawowania opieki, zainteresowany rodzic może wszcząć nowe postępowanie o ukaranie pieniężne. Sąd bada nie tylko samo naruszanie kontaktów, ale również sytuację majątkową rodzica, który te kontakty narusza. Zasądzona kwota za każde naruszenie trafia do rodzica, który ustaleń przestrzega i który wszczął postępowanie sądowe.