ZAPIS WINDYKACYJNY A NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA ZA GRANICĄ

ZAPIS WINDYKACYJNY A NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA ZA GRANICĄ

W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykam się z pytaniami klientów czy mogą przekazać nieruchomość położoną za granicą w ramach zapisu windykacyjnego w testamencie notarialnym. Odpowiedź brzmi tak, ale pod warunkiem, że nieruchomość znajduje się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, w którym zapisodawca stwierdza, że określona osoba otrzyma na własność konkretny przedmiot wchodzący w skład majątku z mocy prawa – a więc automatycznie – z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 9811 Kodeksu Cywilnego Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być m.in. rzecz oznaczona co do tożsamości, czyli przykładowo nieruchomość. W 2016 roku pojawiło się pytanie czy w zapisie windykacyjnym można przekazać zapisobiercy nieruchomość położoną poza granicami Polski. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-218/16 orzekł, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. jest to możliwe i zapis windykacyjny, nawet jeśli nie jest znany systemowi prawnemu innego państwa Unii Europejskiej, wywołuje takie same skutki, jak w Polsce.