Zmarła osoba mi bliska i nie pozostawiła testamentu. Co mogę zrobić?

W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu spadek dziedziczą osoby bliskie zgodnie z regułami określonymi w kodeksie cywilnym (tzw. dziedziczenie ustawowe). W pierwszej kolejności należy określić krąg spadkobierców to znaczy stwierdzić, czy spadkodawca posiadał dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwo bądź dziadków.

W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu spadek dziedziczą osoby bliskie zgodnie z regułami określonymi w kodeksie cywilnym (tzw. dziedziczenie ustawowe). W pierwszej kolejności należy określić krąg spadkobierców to znaczy stwierdzić, czy spadkodawca posiadał dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwo bądź dziadków.

Następnie występujemy z wnioskiem do sądu o stwierdzenie nabycia spadku bądź dokonujemy u notariusza poświadczenia dziedziczenia. Postanowienie sądu oraz akt notarialny stwierdzający nabycie spadku są jedynymi dokumentami, na podstawie których można określić spadkobierców tj. następców prawnych zmarłego.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.