Zadatek w umowach

Rozdział ten charakteryzuje zadatek ze względu na jego rolę w obustronnie profesjonalnych umowach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w umowach gospodarczych. Po wstępnym przedstawieniu czym jest zadatek omówiono możliwe sposoby wprowadzenia zadatku do stosunku obligacyjnego. Następnie przedstawiono inne instytucje prawne podobne do zadatku, celem wykazania jego cech charakterystycznych odróżniających go od: zaliczki, kaucji i zastawu oraz wadium.

Wreszcie przedstawiono to, jak realizuje się uprawnienia z tytułu zadatku i jakie miejsce zajmuje zadatek w reżimie odpowiedzialności kontraktowej oraz omówiono przedawnienie roszczeń z tytułu tego dodatkowego zastrzeżenia umownego.

Praca zbiorowa pod red. dr J. Gospodarka, Warszawa 2009 wyd I i 2010 wyd II.