Mediacja dobrowolna

Zawsze warto mediować. Sąd może skierować sprawę rozwodową do mediacji przed pierwszą rozprawą ale też, gdy proces już trwa. Ważne jednak, żebyście Państwo wiedzieli, że mediacja jest dobrowolna i jeżeli oboje się na nią nie zgodzicie, nikt nie ma prawa kierować sprawy do mediacji. W takim wypadku sprawa toczy się przed sądem i to sąd rozstrzygnie o kwestiach dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi ewentualnie nawet o sprawach majątkowych.