Zmiany dot. porozumienia rodzicielskiego

Rząd przedstawił propozycję nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 58 par 1a krio jest teraz interpretowany przez sądy tak, że gdy rodzice nie przedstawią zgodnego, podpisanego porozumienia rodzicielskiego, to jednemu z nich, najczęściej ojcu, ogranicza się władzę rodzicielską.

Ten wymóg ograniczenia władzy rodzicielskiej w razie braku porozumienia rodziców ma zniknąć. Powróci możliwość pozostawienia władzy obojgu rodzicom, nawet w braku podpisanego porozumienia.

Joanna Dominowska