Wielojęzyczne odpisy skrócone z aktów stanu cywilnego

Standardowo odpisy skrócone z aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) wydawane przez urząd stanu cywilnego w Polsce, sporządzane są w języku polskim. Aby posłużyć się nim poza Polską, należy dokonać tłumaczenia przysięgłego.

Standardowo odpisy skrócone z aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) wydawane przez urząd stanu cywilnego w Polsce, sporządzane są w języku polskim. Aby posłużyć się nim poza Polską, należy dokonać tłumaczenia przysięgłego.

Istnieje jednak możliwość uzyskania w polskim urzędzie stanu cywilnego tzw. wielojęzycznego odpisu. Taki dokument jest uznawany za granicą bez potrzeby uzyskiwania apostille oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw związanych Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) tj. Niemiec, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Szwajcarii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii, Litwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii.

Opłata skarbowa za uzyskanie wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego jest taka sama jak za odpis skrócony na druku polskim i wynosi 22 zł.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.