Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym

Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Artykuł przedstawia możliwości utrzymania tej zasady w sprawach z elementem zagranicznym. Nie jest to proste…

Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Artykuł przedstawia możliwości utrzymania tej zasady w sprawach z elementem zagranicznym. Nie jest to proste, ponieważ rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej, a także rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie alimentów, wyraźnie odrębnie traktują kwestie jurysdykcji w sprawach rozwiązania małżeństwa od jurysdykcji w kwestiach dotyczących dzieci. W artykule przedstawiam możliwe wyjątki od tych reguł, które mogą doprowadzić do wspólnego orzekania przez jeden sąd o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a także inne możliwości zmiany jurysdykcji.

Artykuł dostępny w Europejskim Przeglądzie Sądowym nr 1/2017

Autor: Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.