Nowe przepisy tworzące rejestr spadkowy. Co się zmieniło?

Do tej pory mieliśmy w Polsce dwa ważne rejestry informatyczne związane ze spadkami i dziedziczeniem. Porządkowały proces dziedziczenia, ułatwiały poszukiwanie testamentów, chroniły je przed zagubieniem i zniszczeniem.

Do tej pory mieliśmy w Polsce dwa ważne rejestry informatyczne związane ze spadkami i dziedziczeniem. Porządkowały proces dziedziczenia, ułatwiały poszukiwanie testamentów, chroniły je przed zagubieniem i zniszczeniem.

Od 8 września 2016 r. został powołany Rejestr Spadkowy, czyli publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. Informacje w nim gromadzone mają uniemożliwić przypadki kilkakrotnego stwierdzania spadku po tym samym zmarłym. Rejestr nie zawiera treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie, tylko informacje gdzie (w jakich instytucjach) takie dokumenty można odnaleźć.

Do Rejestru wprowadzane są natychmiast prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Znajdują się w nim także akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane przez notariuszy. Ponadto do Rejestru trafiają Europejskie Poświadczenia Spadkowe- wydawane w sprawach, w których potrzebne jest wykazanie tytułu prawnego do spadku za granicą, które rodzą skutki we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Każdy obywatel może uzyskać bezpłatnie podstawowe informacje zawarte w Rejestrze Spadkowym prowadzonym zgodnie z art. 95i ustawy Prawo o notariacie. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz podając numer PESEL spadkodawcy, lub jeżeli ten numer nie jest znany, podstawowe dane identyfikujące spadkodawcę.

Za wpis do Rejestru Spadkowego wnosi się opłatę w wysokości 5 zł ( jeżeli wniosek dotyczy jednej osoby zmarłej).

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.