Wypłata środków pieniężnych z konta zmarłego

Praktyka banków co do wypłaty środków z rachunku bankowego zmarłego posiadacza jest różna w zależności od banku. Banki w ramach obowiązującego prawa mogą samodzielnie ustalać stosowane w tej kwestii procedury. Postanowienia dotyczące wypłaty środków z konta zmarłego znajdują się zazwyczaj albo w umowie rachunku bankowego, albo w ogólnych warunkach umów lub w regulaminach danego banku.

Praktyka banków co do wypłaty środków z rachunku bankowego zmarłego posiadacza jest różna w zależności od banku. Banki w ramach obowiązującego prawa mogą samodzielnie ustalać stosowane w tej kwestii procedury. Postanowienia dotyczące wypłaty środków z konta zmarłego znajdują się zazwyczaj albo w umowie rachunku bankowego, albo w ogólnych warunkach umów lub w regulaminach danego banku.

Po śmierci posiadacza rachunku w pierwszej kolejności bank realizuje dyspozycje na wypadek śmierci, czyli dokonuje wypłat z konta na rzecz osób wskazanych przez posiadacza rachunku osób, jeśli posiadacz takich dyspozycji na wypadek śmierci dokonał. Następnie bank dokonuje wypłat z tytułu spadkobrania. Bank, zgodnie z przyjętą przez siebie procedurą, wypłaca spadkobiercom zgromadzone na rachunku środki po przedłożeniu przez nich albo prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia, albo dopiero postanowienia sądu o dziale spadku lub umowy o dział spadku zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.