Próba mediacji lub pozasądowego rozwiązania sporu

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 187 kpc, zgodnie z którą pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Adwokat dr Joanna Dominowska
Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.