Uwaga z alimentami na osobę dorosłą!

Uwaga dlatego, że podlegają one podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wymienia (w art. 21) te świadczenia, które są od podatku wolne. Katalog jest bardzo długi, ale alimentów dotyczy tylko pkt 127), który zwalnia alimenty:

Uwaga dlatego, że podlegają one podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wymienia (w art. 21) te świadczenia, które są od podatku wolne. Katalog jest bardzo długi, ale alimentów dotyczy tylko pkt 127), który zwalnia alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Oznacza to, że wszelkie inne alimenty tj: na rzecz osób dorosłych bez względu na ich wysokość, otrzymywane nie na podstawie wyroku czy ugody sądowej a umów czy ugód podpisanych np przed notariuszem, czy w ogóle uzgodnione ustnie podlegają w CAŁOŚCI podatkowi dochodowemu. To samo dotyczy alimentów na rzecz osoby dorosłej wynikających z wyroku czy ugody sądowej, ale ponad kwotę 700 zł.

Z poważaniem
dr Joanna Dominowska, adwokat
Al. Niepodległości 245 lok. 36, 02-009 Warszawa
tel.: +48 606 42 22 66