Co muszę udowodnić, żeby żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica?

W sprawach rodzinnych sądy powinny kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest konieczne, jeśli rodzice żyjący w rozłączeniu nie umieją współdziałać razem w sprawach dziecka. Może to wynikać z konfliktu między rodzicami bądź z zachowań podejmowanych przez jednego rodzica, których nie da się pogodzić z dobrem dziecka. W takich sprawach należy udowodnić, że dobro dziecka wymaga, aby władza rodzicielska została ograniczona jednemu z rodziców.

W sprawach rodzinnych sądy powinny kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest konieczne, jeśli rodzice żyjący w rozłączeniu nie umieją współdziałać razem w sprawach dziecka. Może to wynikać z konfliktu między rodzicami bądź z zachowań podejmowanych przez jednego rodzica, których nie da się pogodzić z dobrem dziecka. W takich sprawach należy udowodnić, że dobro dziecka wymaga, aby władza rodzicielska została ograniczona jednemu z rodziców.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych.