Pełnomocnictwo z zagranicy dla adwokata w Polsce

Współpracę z adwokatem najlepiej rozpocząć od spotkania w kancelarii, gdzie mogą Państwo poznać prawnika osobiście, przedstawić swoją sprawę, omówić warunki współpracy i podpisać pełnomocnictwo. Bywa jednak tak, że ze sprawą zgłaszają się Klienci spoza Polski, a spotkanie w siedzibie kancelarii jest niemożliwe….

Współpracę z adwokatem najlepiej rozpocząć od spotkania w kancelarii, gdzie mogą Państwo poznać prawnika osobiście, przedstawić swoją sprawę, omówić warunki współpracy i podpisać pełnomocnictwo. Bywa jednak tak, że ze sprawą zgłaszają się Klienci spoza Polski, a spotkanie w siedzibie kancelarii jest niemożliwe. Wtedy wszystkie formalności związane z prowadzeniem sprawy sądowej mogą Państwo wykonać w swoim miejscu zamieszkania. Najważniejsze jest podpisanie pełnomocnictwa, które będzie podstawą do reprezentowania Klienta przed sądem w Polsce.

Kancelaria przesyła wzór pełnomocnictwa, pod którym podpis Klienta powinien zostać urzędowo poświadczony. Najłatwiej tę sprawę załatwić w polskim konsulacie. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 Prawa konsularnego na wniosek obywatela polskiego konsul poświadcza własnoręczność podpisu. Konsul może wykonać również tę czynność, na wniosek cudzoziemca, jeżeli ma ona wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pełnomocnictwo do postępowania toczącego się przed polskim sądem należy do tego typu spraw. Na stronach odpowiednich konsulatów w danym państwie znajdują się informacje dotyczące terminów wizyt oraz pobieranych przez konsulat opłat.

W przypadku gdy przebywają Państwo w miejscowości oddalonej od konsulatu polskiego poświadczenie własnoręczności podpisu może dokonać notariusz lub inna osoba, która w danym państwie posiada uprawnienia do poświadczania własnoręczności podpisu.

Taki dokument, aby mógł zostać użyty na terytorium Polski powinien zostać opatrzony klauzulą apostille, jeśli dane państwo jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej. Klauzulę apostille nadaje odpowiedni urząd – zazwyczaj właściwy dział ministerstwa spraw zagranicznych państwa, w którym pełnomocnictwo zostało podpisane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy kancelarii udzielą Państwu dokładnych informacji, gdzie należy udać się, aby załatwić wszelkie formalności w tym zakresie.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.